/Gjatë vitit 2018, Kisha Orthodhokse në Greqi dhuroi më shumë se 121 milion euro për bamirësi

Gjatë vitit 2018, Kisha Orthodhokse në Greqi dhuroi më shumë se 121 milion euro për bamirësi

Gjatë vitit 2018, Kisha Orthodhokse në Greqi dhuroi më shumë se 121 milion euro për bamirësi

Në statistikat e nxjerra nga Kisha Orthodhokse Autoqefale e Greqisë, rezultoi se më shumë se një milion njerëzve në të gjithë vendin Kisha u ofron ndihma të llojeve të ndryshme, kryesisht produkte ushqimore.

Tashmë në Kishën e Greqisë renditen më shumë se 98.000 shërbime bamirësie, si p.sh. ofrimet e grumbulluara nëpër enori të ndryshme, vaktet që u dërgohen njerëzve në nevojë  në banesat e tyre etj.

Komiteti sinodik i Kishës shpalli zyrtarisht se përgjatë vitit 2018 u ofruan më tepër se 121 milion euro për ndihma humanitare, në programe të ndryshme ku morën pjesë rreth 15.000 vullnetarë.

Burimi: https://www.orthodoxianewsagency.gr/foreignnews/church-of-greece-allocated-more-than-121-mln-euros-in-2018-for-humanitarian-mission/