/“Gëzohuni gjithmonë më Zotin” – Temë e referuar nga z. Miron Çako, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës së Hirshme në Tiranë, në takimin e Lidhjes së Grave Orthodhokse të Dioqezës së Tiranës, në Kishën e “Shën Nikollës”, në Kavajë

“Gëzohuni gjithmonë më Zotin” – Temë e referuar nga z. Miron Çako, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës së Hirshme në Tiranë, në takimin e Lidhjes së Grave Orthodhokse të Dioqezës së Tiranës, në Kishën e “Shën Nikollës”, në Kavajë