/Fronëzimi i Mitropolitit Joan – nga Atë Ilia Kotnani

Fronëzimi i Mitropolitit Joan – nga Atë Ilia Kotnani

FRONËZIMI I MITROPOLITIT JOAN – NGA ATË ILIA KOTNANI INTERVISTË E RADIO NGJALLJA ME KLERIKUN E MITROPOLISË TË KORÇËS ATË ILIA KOTNANI. KATEDRALJA NGJALLJA E KRISHTIT, KORÇË