/FOTO NGA KREMTIMI I THEOFANISË “PAGËZIMI I ZOTIT KRISHT” NË MITROPOLINË E SHENJTË TË KORÇËS

FOTO NGA KREMTIMI I THEOFANISË “PAGËZIMI I ZOTIT KRISHT” NË MITROPOLINË E SHENJTË TË KORÇËS