/FOTO NGA KREMTIMI I THEOFANISË “PAGËZIMI I ZOTIT KRISHT” NË MITROPOLINË E SHENJTË TË BERATIT

FOTO NGA KREMTIMI I THEOFANISË “PAGËZIMI I ZOTIT KRISHT” NË MITROPOLINË E SHENJTË TË BERATIT