/Foto nga kremtimi i ditës – Kisha e shën Gjergjt Ersekë

Foto nga kremtimi i ditës – Kisha e shën Gjergjt Ersekë