/Formulimi i Simbolit të Besimit dhe themelimi i dogmës së Trinisë së Shenjtë

Formulimi i Simbolit të Besimit dhe themelimi i dogmës së Trinisë së Shenjtë

“Formulimi i Simbolit të Besimit dhe themelimi i dogmës së Trinisë së Shenjtë” – Bisedë shpirtërore me At Ilia Mazniku, prifti famulltar i enorisë së Shën Prokopit. Intervistoi At Grigor Pelushi