/Fjetja e Hyjlindëses Mari 15 Gusht – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Imzot Anastasi Manastiri i Shën Vlashit, Durrës 2019 Arkiva e Radio “Ngjallja”

Fjetja e Hyjlindëses Mari 15 Gusht – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Imzot Anastasi Manastiri i Shën Vlashit, Durrës 2019 Arkiva e Radio “Ngjallja”