/Fjalimi i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në 20-vjetorin e zgjedhjes së Fortlumturisë së Tij, Imzot Anastasit si Kryepiskop i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Fjalimi i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në 20-vjetorin e zgjedhjes së Fortlumturisë së Tij, Imzot Anastasit si Kryepiskop i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë