/FJALIMI I FRONËZMIT TË KRYEPISKOPIT ANASTAS 2 GUSHT 1992 – KISHA KATEDRALE “UNGJILLËZIMI” NË TIRANË LEXOI: ATË GRIGOR PELUSHI KISHA KATEDRALE “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË 2 GUSHT 2021

FJALIMI I FRONËZMIT TË KRYEPISKOPIT ANASTAS 2 GUSHT 1992 – KISHA KATEDRALE “UNGJILLËZIMI” NË TIRANË LEXOI: ATË GRIGOR PELUSHI KISHA KATEDRALE “NGJALLJA E KRISHTIT” TIRANË 2 GUSHT 2021