/Fjala e Mitropolitit të Korçës Hirësi Joani me të rinjtë e Mitropolisë së Fierit në ambientet e Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Korçë, Tetor 2021

Fjala e Mitropolitit të Korçës Hirësi Joani me të rinjtë e Mitropolisë së Fierit në ambientet e Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Korçë, Tetor 2021