/Fjala e mbajtur nga Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla në fund të Shërbesës së III të Dhëndrit – Shërbesa e Mëngjesores – E Mërkura e Madhe e Shenjtë

Fjala e mbajtur nga Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla në fund të Shërbesës së III të Dhëndrit – Shërbesa e Mëngjesores – E Mërkura e Madhe e Shenjtë