/Fjala e mbajtur nga Arkimandrit Atë Anastasi në fund të Liturgjisë Hyjnore

Fjala e mbajtur nga Arkimandrit Atë Anastasi në fund të Liturgjisë Hyjnore

Fjala e mbajtur nga Arkimandrit Atë Anastasi në fund të Liturgjisë Hyjnore në të kremten e Kryeapostujve Pjetër dhe Pavël në katedralen e “Apostull Pavlit dhe Shën Astit në Durrës” 29 Qershor 2024