/Fjala e Kryepiskopit Anastas në Shërbesën e Misterit të Efqelisë (Bekimi i vajit) Shpjegim i strukturës së kësaj Shërbese të Shenjtë që kryhet tre herë përgjatë vitit në Kishën tonë Orthodhokse si edhe sa herë besimtarët e kërkojnë atë të kryhet nga priftërinjtë e kishave tona për nevojat e tyre

Fjala e Kryepiskopit Anastas në Shërbesën e Misterit të Efqelisë (Bekimi i vajit) Shpjegim i strukturës së kësaj Shërbese të Shenjtë që kryhet tre herë përgjatë vitit në Kishën tonë Orthodhokse si edhe sa herë besimtarët e kërkojnë atë të kryhet nga priftërinjtë e kishave tona për nevojat e tyre