/Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e Jetëndërrimit të Apostoll e Ungjillor Joanit! Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë

Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e Jetëndërrimit të Apostoll e Ungjillor Joanit! Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë