/Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 15 Gusht 2020

Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 15 Gusht 2020