/Fjala e Atë Spiro Kostolit mbajtur në Asamblenë Kleriko -Laike të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë Gusht 2018, Salla e Amfiteatrit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë

Fjala e Atë Spiro Kostolit mbajtur në Asamblenë Kleriko -Laike të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë Gusht 2018, Salla e Amfiteatrit të Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë