/Fjala e arkitektit Artan Shkreli me rastin e Hapjes së Dyerve të kishës së Shën Sofisë në Berat.

Fjala e arkitektit Artan Shkreli me rastin e Hapjes së Dyerve të kishës së Shën Sofisë në Berat.