/Fjala e Arkimandrit Anastas Mamaj në fund të Shërbesës së Mbrëmësores dhe Litanisë së ikonës

Fjala e Arkimandrit Anastas Mamaj në fund të Shërbesës së Mbrëmësores dhe Litanisë së ikonës

Fjala e Arkimandrit Anastas Mamaj në fund të Shërbesës së Mbrëmësores dhe Litanisë sê ikonës të Fjetjes së Hyjlindëses Mari në manastirin e hirshëm të Shën Vlashit në Durrës – 14 Gusht 2022