/Fillimi i Vitit të Ri Kishtar.Përgatiti Dhjakon Kristo Kisha “Ungjillëzmit”, Tiranë. 01 Shtator 2022

Fillimi i Vitit të Ri Kishtar.Përgatiti Dhjakon Kristo Kisha “Ungjillëzmit”, Tiranë. 01 Shtator 2022