/Festë përkujtimore për nder të vendosjes së kurorës të martesës së Gjergj Kastriot Skënderbeut 571 vite më parë në Manastirin e Hirshëm të “Lindjes së Hyjlindëses Mari” në Ardenicë 

Festë përkujtimore për nder të vendosjes së kurorës të martesës së Gjergj Kastriot Skënderbeut 571 vite më parë në Manastirin e Hirshëm të “Lindjes së Hyjlindëses Mari” në Ardenicë 

Foto nga programi i organizuar nga Bashkia e Lushnjes në bashkëpunim me Kishën Orthodhokse, me pjesëmarrjen e nxënësve dhe mësuesve, prindërve dhe besimtarëve të pranishëm në këtë festë përkujtimore për nder të vendosjes së kurorës të martesës së Gjergj Kastriot Skënderbeut 571 vite më parë në Manastirin e Hirshëm të “Lindjes së Hyjlindëses Mari” në Ardenicë – Aktiviteti u ndoq nga RADIO NGJALLJA dhe u publikua pjesërisht në FB e radios,  Ardenicë, 26 Prill 2022!