/Festë me rastin e 50 vjetorit të Kryepriftërisë të Kryepiskopit Anastas – Përgatiti Dhjakon Kristo

Festë me rastin e 50 vjetorit të Kryepriftërisë të Kryepiskopit Anastas – Përgatiti Dhjakon Kristo

Speciale e ditës – Përgatiti Dhjakon Kristo 50 Vjet Kryepriftëri! Festë me rastin e 50 vjetorit të Kryepriftërisë së Fortlumturisë së Tij, Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit edhe i Gjithë Shqipërisë Anastasit 20 Nëntor 2022

Audio&Video: Jorgo Kobuzi