/Fëmijët Shenjtorë – Shën Mamasi Përgatitën: Nxënësit e Shkollës “Frymë Dashurie” të Mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës

Fëmijët Shenjtorë – Shën Mamasi Përgatitën: Nxënësit e Shkollës “Frymë Dashurie” të Mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës