/Fëmijë Dëshmorë – Shën Akilina, feston në Kishën tonë në 13 Qershor. Emision i përgatitur nga Shkolla “Frymë Dashurie” Gjirokastër Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës

Fëmijë Dëshmorë – Shën Akilina, feston në Kishën tonë në 13 Qershor. Emision i përgatitur nga Shkolla “Frymë Dashurie” Gjirokastër Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës