/“Familja, një Kishë e vogël” – Temë e referuar nga Priftëresha Theano dhe At Spiro Kostoli në takimin e Lidhjes së Grave Orthodhokse të Dioqezës së Tiranës, në Kishën e “Shën Nikollës”, në Kavajë

“Familja, një Kishë e vogël” – Temë e referuar nga Priftëresha Theano dhe At Spiro Kostoli në takimin e Lidhjes së Grave Orthodhokse të Dioqezës së Tiranës, në Kishën e “Shën Nikollës”, në Kavajë