/Familja dhe Martesa në këndvështrimin e Krishterë Temë e mbajtur nga Profesori i KU “Logos” dega Teologji Sociale dhe Kulturë z.Thoma Çomëni me të rinjtë e Qendrës Rinore të Kryepiskopatës së Hirshme

Familja dhe Martesa në këndvështrimin e Krishterë Temë e mbajtur nga Profesori i KU “Logos” dega Teologji Sociale dhe Kulturë z.Thoma Çomëni me të rinjtë e Qendrës Rinore të Kryepiskopatës së Hirshme