/Etika e Krishterë: Drejtësia hyjnore dhe ajo njerëzore

Etika e Krishterë: Drejtësia hyjnore dhe ajo njerëzore

Etika e Krishterë: Drejtësia hyjnore dhe ajo njerëzore Intervistë me MSc Thoma Çomëni, pedagog në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës. Intervistoi: Jorgo Belul. Shkurt 2024