/Etërit e Sinodit të IV Ekumenik – Predikon Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Etërit e Sinodit të IV Ekumenik – Predikon Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Etërit e Sinodit të IV Ekumenik. Predikon Mitropoliti i Korçës Joani. 16.07.2023