/“Është mirë të rrimë pranë Zotit” Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla në Panairin e Kishës së Metamorfozës së Shpëtimtarit, Agim, Fier 6 Gusht 2021 audio video Aleksander Dimroçi, RADIO NGJALLJA

“Është mirë të rrimë pranë Zotit” Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla në Panairin e Kishës së Metamorfozës së Shpëtimtarit, Agim, Fier 6 Gusht 2021 audio video Aleksander Dimroçi, RADIO NGJALLJA