/“Misionarë në shtëpi” – Emisioni i pestë

“Misionarë në shtëpi” – Emisioni i pestë

Nga Alexandra Ritsi “Fuqia e Paqes”

“Fuqia e Paqes” Si mund të Veprojmë kur përballemi me shqetësime apo situatë stresante!
1. Të marrim frymë Thellë 
2. Të lutemi
3. Të qetësojmë veten
4. Të fokusohemi në prezencën e Perëndisë

“Le ta ftojmë Hirin e Perëndisë të banojë ndër ne nëpërmjet Shpirtit të Tij të Tërëshenjtë, duke na drejtuar e duke na dhënë paqen e Tij”
Radio “Ngjallja” -Tiranë-Durrës 88.5 MHz – Korçë 88.7 MHz – Elbasan 93.4 MHz – Fier 98.7 MHz

-Radio ”Ngjallja” Frekuenca Juaj Shpirtërore!

Emisioni Misionarë Në shtëpi nga Alexandra Ritsi "Fuqia e Paqes"

"Fuqia e Paqes" Si mund të Veprojmë kur përballemi me shqetësime apo situatë stresante!1. Të marrim frymë Thellë 2. Të lutemi3. Të qetësojmë veten4. Të fokusohemi në prezencën e Perëndisë"Le ta ftojmë Hirin e Perëndisë të banojë ndër ne nëpërmjet Shpirtit të Tij të Tërëshenjtë, duke na drejtuar e duke na dhënë paqen e Tij"Radio "Ngjallja" -Tiranë-Durrës 88.5 MHz – Korçë 88.7 MHz – Elbasan 93.4 MHz – Fier 98.7 MHz-Radio ''Ngjallja'' Frekuenca Juaj Shpirtërore!

Posted by Radio "Ngjallja" on Thursday, October 25, 2018