/Emisioni me autor Atë Grigor Pelushi, vjen me një format televiziv në intervistë me priftin famulltar të Zvirinës, Atë Kostandin Mujo, klerik i Mitropolisë së shenjtë të Korçës, shoqëruar më pamje nga kishat e rindërtuara nga Kryepiskopi Anastas, Mitropoliti Joan dhe nga kontributet e besimtarëve të komunitetit orthodhoks të zonës dhe jo vetëm. Këto dhe të tjera të treguara nga Atë Kostandini gjatë kësaj interviste.

Emisioni me autor Atë Grigor Pelushi, vjen me një format televiziv në intervistë me priftin famulltar të Zvirinës, Atë Kostandin Mujo, klerik i Mitropolisë së shenjtë të Korçës, shoqëruar më pamje nga kishat e rindërtuara nga Kryepiskopi Anastas, Mitropoliti Joan dhe nga kontributet e besimtarëve të komunitetit orthodhoks të zonës dhe jo vetëm. Këto dhe të tjera të treguara nga Atë Kostandini gjatë kësaj interviste.