/Emision “Shën Lluka i Krimesë”. Mjeku që u bë kryeprift dhe anargjend.

Emision “Shën Lluka i Krimesë”. Mjeku që u bë kryeprift dhe anargjend.

Emision “Shën Lluka i Krimesë”. Mjeku që u bë kryeprift dhe anargjend duke shëruar të sëmurët nga sëmundjet trupore dhe shpirtërore. Me përgjegjësin e Zyrës së Katekizmit, z. Miron Çako. Intervistoi: Jorgo Belul Prodhim i Radios “Ngjallja”. 11 Qershor 2024.