/E SHTUNË, 11 SHTATOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E SHTUNË, 11 SHTATOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – 1 Korinthianëve 2:6-9

Edhe u flasim dituri atyre që janë të përsosur, po jo dituri të kësaj jete, as të prijësve të kësaj jete që po asgjësohen; po flasim dituri Perëndie në fshehtësi, atë të fshehurën që urdhëroi Perëndia që para jetëve për lavdinë tonë, të cilën asnjë nga prijësit e kësaj bote nuk e njohu; sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë.

Por siç është shkruar: “Ato që sy s’i pa, e vesh s’i dëgjoi, e në zemër njeriu nuk u ngritën, këto Perëndia i bëri gati për ata që e duan atë”.

* * * *

UNGJILLI – Mattheu 10:37-11:1

Ai që do të atin ose të ëmën më tepër se mua, nuk është i denjë për mua; edhe ai që do bir a bijë më tepër se mua, nuk është i denjë për mua. Edhe ai që nuk merr kryqin e tij e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Ai që gjeti jetën e tij, do ta humbasë; edhe ai që të humbasë jetën e tij për shkakun tim, do ta gjejë atë.

Ai që ju pret ju, më ka pritur mua; dhe ai që më pret mua, ka pritur atë që më ka dërguar mua. Ai që pret profet në emër profeti, pagë profeti do të marrë; edhe ai që pret të drejtë në emër të drejti, pagë të drejti do të marrë.

Edhe ai që t’i japë vetëm një kupë ujë të ftohtë ndonjërit nga këta të vegjëlit në emër nxënësi, me të vërtetë po ju them juve, se nuk do ta humbasë pagën e tij.

Edhe ndodhi që kur mbaroi Jisui së porosituri të dymbëdhjetë nxënësit e tij, iku andej, që të mësojë e të predikojë nëpër qytetet e tyre.