/E MËRKURË, 20 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E MËRKURË, 20 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

DITË KRESHME

APOSTULLI – Efesianëve 5:25-33.

Ju burrat duajini gratë tuaja, siç deshi edhe Krishti kishën, edhe dha veten e tij për të, që ta shenjtërojë, duke e pastruar atë me larjen e ujit, me anë të fjalës; që ta nxjerrë atë përpara vetes kishë të lavdishme, pa pasur njollë, ose rrudhë, a ndonjë të tillë, por që të jetë e shenjtë e patëmetë.

Kështu e kanë për detyrë burrat të duan gratë e tyre, si trupat e tyre. Ai që do gruan e tij, do veten e tij. Sepse askush ndonjëherë s’e urreu trupin e tij, po e ushqen dhe e ngroh, sikurse edhe Zoti kishën. Sepse jemi pjesë të trupit të tij, prej mishit të tij dhe prej eshtrave të tij.

“Prandaj njeriu do të lerë të atin e të ëmën dhe do të ngjitet pas gruas së tij, edhe do të jenë të dy një mish.” Ky mister është i madh; por unë e them për Krishtin dhe për kishën.

Po edhe ju, secili veç e veç kështu le ta dojë gruan e tij si veten e tij; edhe gruaja le t’i druhet burrit.

* * * * *

UNGJILLI – Llukai 9:44-50.

Ju vini në veshët tuaj këto fjalë; sepse i Biri i njeriut do të jepet në duart e njerëzve. Po ata nuk e kuptonin këtë fjalë, dhe ishte e fshehur prej tyre që të mos e kuptonin; dhe kishin frikë ta pyetnin për këtë fjalë.

Edhe hyri një mendim tek ata: Cili vallë nga ata ishte më i madh. Edhe Jisui, kur pa mendimin e zemrës së tyre, mori një fëmijë, edhe e vuri pranë vetes. Edhe u tha atyre: Ai që të presë këtë fëmijë në emrin tim, më pret mua; edhe ai që të më presë mua, pret atë që më dërgoi mua; sepse ai që është më i vogël ndër gjithë ju, ky është më i madh.

Edhe Joani u përgjigj e tha: Mjeshtër, pamë një njeri që nxirrte demonë në emrin tënd; dhe e ndaluam, sepse nuk vjen pas bashkë me ne. Edhe Jisui i tha: Mos e ndaloni, sepse ai që s’është kundër nesh, është me ne.