/E MARTË, 28 SHTATOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E MARTË, 28 SHTATOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – Galatianëve 2:21-3:7

Nuk hedh poshtë hirin e Perëndisë; sepse në qoftë drejtësia me anë të ligjit, atëherë Krishti vdiq më kot.

O Galatianë të marrë, kush ju mori më sysh që të mos i bindeni të vërtetës, përpara syve të të cilëve Jisu Krishti u përshkrua i kryqëzuar në mes tuaj?

Këtë vetëm dua të marr vesh prej jush: Prej veprash ligji e morët Frymën, apo prej dëgjimit të besimit? Kaq të marrë qenkeni?

Pasi nisët me Frymë, tani mbaroni me mish?

Më kot pësuat kaq shumë gjëra? Nëse vërtet ishte më kot. Ai pra që ju jep Frymën dhe punon çudira ndër ju, prej veprash ligji i bën këto, apo prej dëgjimit të besimit?

Sikurse “Abrahami i besoi Perëndisë, dhe iu llogarit atij për drejtësi”, dijeni pra, se ata që janë prej besimit, këta janë bij të Abrahamit.

* * * *

UNGJILLI – Llukai 5:12-16

Edhe kur ai ishte në një nga qytetet, ja një njeri plot me lebër, i cili, kur pa Jisuin, ra përmbys, dhe iu lut, duke thënë: Zot, nëse do, mund të më pastrosh. Edhe ai ndeu dorën, dhe e preku e tha: Dua. Pastrohu.

Edhe menjëherë lebra iku prej atij. Edhe ai e porositi të mos i thotë asnjeriu; po shko, e rrëfe veten tënde tek prifti, edhe sill dhuratë për pastrimin tënd, siç ka urdhëruar Moisiu, për dëshmi për ata.

Po fjala për të përhapej më tepër. Edhe shumë turma mblidheshin për të dëgjuar e për t’u shëruar prej tij nga sëmundjet e tyre.

Po ai tërhiqej në vende të shkreta dhe lutej.