/E Kremtja e Shpirtit të Shenjtë – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë

E Kremtja e Shpirtit të Shenjtë – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë