/E Kremtja e Shën Nikodhimit – Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Kremtja e Shën Nikodhimit – Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Kremtja e Shën Nikodhimit – 300 vjetori i martirizimit të Shenjtorit 10 Korrik 1722 – 10 Korrik 2022

Nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani Vithkuq, Korçë