/E Kremtja e Shën Dhimitrit – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni – 26 Tetor 2022

E Kremtja e Shën Dhimitrit – Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni – 26 Tetor 2022