/E Kremtja e Shën Athanasit dhe Shën Kirilit – Predikim nga Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati

E Kremtja e Shën Athanasit dhe Shën Kirilit – Predikim nga Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati

E KREMTJA E SHËN ATHANASIT DHE SHËN KIRILIT – PREDIKIM NGA MITROPOLITI I BERATIT HIRËSI IGNATI 18 JANAR 2023 KISHA E “SHËN ATHANASIT, ZVËRNEC”