/E Kremtja e Shën Astit – Përgatiti Dhjakon Kristo

E Kremtja e Shën Astit – Përgatiti Dhjakon Kristo

Speciale e ditës – Emision i Përgatitur nga Dhjakon Kristo E Kremtja e Shën Astit Kisha e “Apostull Pavlit dhe Shën Astit”, Durrës

06 Korrik 2022, Audio & Video Jorgo Kobuzi