/E Kremtja e Rrethprerjes së Krishtit (Shën Vasili i Madh) Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Kremtja e Rrethprerjes së Krishtit (Shën Vasili i Madh) Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani