/E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga MSc. Thoma Çomëni

E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga MSc. Thoma Çomëni

E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga MSc. Thoma Çomëni Manastiri i Hirshëm “Shën Vlash”, Durrës 15/Gusht/2023