/E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Ilia Mazniku

E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Ilia Mazniku

E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Ilia Mazniku Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 15/Gusht/2023