/E ENJTE, 28 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E ENJTE, 28 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – Filipianëve 1:20-27

Sipas të priturit me padurim edhe sipas shpresës sime se nuk do të turpërohem në asgjë, po me çdo guxim, si gjithmonë, edhe tani do të madhërohet Krishti në trupin tim, ose me anë jete, ose me anë vdekjeje. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim.

Po në qoftë se të jetuarit në mishin tim është që të sjellë fryt puna ime, atëherë nuk di ç’të zgjedh. Sepse shtrëngohem nga të dyja, duke pasur nga një anë dëshirën të iki e të jem bashkë me Krishtin; sepse kështu është shumë më mirë; po nga ana tjetër qëndrimi im në mish është më i nevojshëm për ju.

Edhe këtë me siguri e di se do të mbetem dhe do të qëndroj bashkë me të gjithë ju, për mbarësinë tuaj e për gëzimin tuaj në besim, që të teprojë nëpërmjet meje mburrja juaj në Krishtin Jisu, me ardhjen time përsëri tek ju. Vetëm silluni e jetoni denjësisht në ungjillin e Krishtit, që të dëgjoj për ju, a kur të vij e t’ju shoh, a për së largu kur s’jam aty, se qëndroni në një frymë, duke u përpjekur së bashku me një shpirt për besimin e ungjillit.

* * * *

UNGJILLI – Llukai 11:14-23

Edhe Jisui ishte duke nxjerrë një demon, edhe ai ishte i shurdhër; edhe kur doli demoni, i shurdhri foli; edhe turmat u çuditën. Po disa nga ata thanë, se i nxjerr demonët me anë të Beelzebulit, të parit të demonëve. Edhe të tjerë duke e ngarë, kërkonin prej tij shenjë nga qielli.

Po ai, si kuptoi mendimet e tyre, u tha: Çdo mbretëri që ndahet kundër vetes së saj, shkretohet; edhe një shtëpi kundër shtëpisë, bie. Edhe Satanai pra, në u ndaftë kundër vetes së tij, si do të qëndrojë mbretëria e tij? Sepse thoni se unë i nxjerr demonët me anë të Beelzebulit. Edhe në i nxjerr unë demonët me anë të Beelzebulit, bijtë tuaj me anë të cilit do t’i nxjerrin? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj.

Por nëse i nxjerr demonët me gishtin e Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë arriti tek ju. Kur i forti ruan i armatosur avllinë e tij, pasuria e tij është në paqe. Po kur vjen një më i fortë se ai, e mund, i merr gjithë armët e tij, në të cilat shpresonte, edhe ndan plaçkën e tij. Kush nuk është me mua, është kundër meje; dhe kush nuk mbledh bashkë me mua, shpërndan.