/E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani