/E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga Atë Aleks Ndoni

E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga Atë Aleks Ndoni