/E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga At Aleks Ndoni

E Diela VIII e Mattheut (Shumimi i pesë bukëve) – Predikim nga At Aleks Ndoni