/E Diela VI-të nga Pashka (e të verbërit) – Predikim nga Atë Aleks Ndoni

E Diela VI-të nga Pashka (e të verbërit) – Predikim nga Atë Aleks Ndoni