/E Diela VI e Mattheut (Shërimi i Ulokut), predikim nga Atë Harallamb Gjoka

E Diela VI e Mattheut (Shërimi i Ulokut), predikim nga Atë Harallamb Gjoka