/E DIELA TË VERBRIT – JAVA E GJASHTË MBAS PASHKE UNGJILLI SIPAS JOANIT KAPITULLI 9:1-38 PREDIKON: TEOLOGU I KISHËS SONË DHIMITËR QOSJA KISHA KATEDRALE “APOSTULL PAVLI DHE SHËN ASTI”, DURRËS 06 QERSHOR 2021

E DIELA TË VERBRIT – JAVA E GJASHTË MBAS PASHKE UNGJILLI SIPAS JOANIT KAPITULLI 9:1-38 PREDIKON: TEOLOGU I KISHËS SONË DHIMITËR QOSJA KISHA KATEDRALE “APOSTULL PAVLI DHE SHËN ASTI”, DURRËS 06 QERSHOR 2021